More
  czwartek, 2 grudnia, 2021
  Baza wiedzy Obowiązki w zakresie wprowadzenia autobusów elektrycznych dla transportu publicznego

  Obowiązki w zakresie wprowadzenia autobusów elektrycznych dla transportu publicznego

  USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych opisuje szereg obowiązków jednostek publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

  Rygory pozostają złagodzone, co szczegółowo opisują artykuły 38 i 39. Najwyraźniej większej skuteczności autorzy spodziewają się po programach wsparcia. Samorządy – z wyłączeniem gmin i powiatów do 50 tys. mieszkańców – obwiązane są dokonywać co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści – w wymiarze ekonomicznym i środowiskowym – wykorzystania autobusów zeroemisyjnych. W przypadku braku korzyści mogą nie stosować limitu 30% autobusów zeroemisyjnych, który co do zasady obowiązuje od początku 2028 roku (od początku 2012 – 5%, od 2023 – 10%, od 2025 – 20%). Projektowany przepis silnie uzależnia obowiązek wprowadzenia co najmniej 30% autobusów zeroemisyjnych od wyniku kalkulacji korzyści, a więc w istocie metodologii porównania emisji pojazdu spalinowego i elektrowni. Rezultaty tych obliczeń w oparciu o dotychczas zebrane dane trzeba uznać za umiarkowanie rozbieżne dla autobusów elektrycznych w zakresie wskaźnika korzyści środowiskowej kalkulowanego poprzez monetyzację kosztów emisji.

  Przy opracowywaniu planów transportu publicznego należy ustalić linie, które winny być obsługiwane pojazdami elektrycznymi lub gazowymi i konsultować je z operatorami systemu dystrybucyjnego.

  Przy okazji projekt nowelizacji prawa energetycznego rozwija regulacje dotyczące instalacji zarządzania popytem – mogą nim być także punkty ładowania oraz wprowadza pewne regulacje dotyczące magazynów energii, także wspierających punkty ładowania dla transportu publicznego27. Kwestia doposażenia punktów ładowania dziennego – na pętlach autobusowych – w magazyny energii będzie w tym świetle szczególnie istotna – po pierwsze szybkie ładowanie z natury rzeczy stanowi nadzwyczajne obciążenie sieci, po drugie odbywa się w ciągu dnia, poza doliną nocną w KSE. Są to dwa dobre powody do budowy magazynów, które ładowałyby się nocą z sieci i/lub za dnia z generatora fotowoltaicznego, a oddawały energię do szybkich ładowań na pętlach.

  Nowelizacja prawa energetycznego zakłada też możliwość kształtowania taryf i rozliczeń w sposób wspierający transport publiczny w celu zwiększenia liczby autobusów elektrycznych.

  Szczegółowe zapisy Ustawy w zakresie transportu zbiorowego przedstawiają się następująco:

  ART. 36. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) pod-miotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.

  art. 36. 2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym podmiotowi, którego udział jednostek pływających wykorzystujących do napędu wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą-dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, we flocie użytkowanej na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.

  Ponadto:

  ART. 37. 1. jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, sporządza, co 36 miesięcy, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

  ART. 37. 2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  1) ANALIZĘ FINANSOWO-EKONOMICZNĄ
  2) oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;
  3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

  Najnowsze artykuły

  Przenośna ładowarka samochodów elektrycznych all-in-one, czy taka istnieje?

  Wiele już napisano na temat ładowarek pojazdów elektrycznych. Nieustannie rośnie liczba stacjonarnych punktów ładowania. Jednak czy klasycznie nam znane ładowarki w formie...

  Ładowarki samochodów elektrycznych na autostradach (tzw. MOP)

  W ślad za zwiększającą się ilością samochodów elektrycznych w ofercie wiodących producentów aut należy zadbać o ich obsługę a w szczególności ładowanie....

  Rosnąca liczba ładowarek na kontynencie europejskim

  Rozwój sieci ładowarek pojazdów elektrycznych jest podstawą do osiągnięcia masy krytycznej - odpowiedniej ilości samochodów elektrycznych. Na ten moment na mapie Unii...

  Czy samochody elektryczne są ekologiczne?

  Czy samochody elektryczne są ekologiczne? Zarówno w dyskusjach publicznych i prywatnych, to pytanie pada coraz częściej. I choć każdy ma tu swoje...

  Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego?

  W dobie coraz popularniejszych pojazdów z zasilaniem elektrycznym, wielu potencjalnychzainteresowanych z pewnością zadaje sobie pytanie, ile kosztuje naładowanie samochoduelektrycznego. Trudno się dziwić,...

  Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

  Z pewnością wielu potencjalnych właścicieli zastanawiało się ile trwa ładowanie samochoduelektrycznego? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, istnieją...
  Baza wiedzy Obowiązki w zakresie wprowadzenia autobusów elektrycznych dla transportu publicznego

  Podobne artykuły