More

  Jak pojazdy elektryczne redukują emisje substancji niebezpiecznych

  Wykorzystanie samochodów elektrycznych (i innych pojazdów EV) znacząco redukuje emisje pyłów i gazów szkodliwych dla zdrowia i dla środowiska oraz emisję CO2 przez pojazd – eliminując proces spalania węglowodorów (benzyny, oleju napędowego). Szerokie wprowadzenie na drogi autobusów i samochodów elektrycznych może mieć kluczowe znaczenie dla czystości powietrza w wybranych aglomeracjach. O ile w skali całego kraju zanieczyszczenia komunikacyjne nie są istotną przyczyną przekroczenia norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 (zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, w tym toksyczne jak np. benzo(a)piren, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc), przyczyniają się do jego powstawania jedynie w zakresie 5,4-7%, to już np. w aglomeracji Warszawskiej emisja ze źródeł liniowych w zakresie pyłu PM10 stanowiła 63% całkowitej wielkości emisji z tej strefy.

  Stopień, w jakim napęd elektryczny zmniejsza globalnie emisję zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i CO2, zależy oczywiście od sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Udział w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub elektrowni atomowej zwiększa istotnie walor ekologiczny tego napędu. W przypadku spalania węglowodorów elektrownia na ogół może być lepiej wyposażona w instalacje odpylające i oczyszczające spaliny, niż silnik zainstalowany w samochodzie.

  Do porównania warto wykorzystać zatem elektrownie – w przypadku Polski – w większości cieplne i w części oczekujące na modernizację z nowoczesnymi silnikami spalinowymi wysokiej klasy. Polski mix energetyczny ulega ewolucji, aczkolwiek zakłada się, iż nie będzie ona tak szybka jak w innych krajach UE. Różne obliczenia prowadzone pod kątem konkretnych linii autobusowych (zakres emisji zależy od „trudności” linii) określają redukcje gazów cieplarnianych na 100% w pojeździe, a w układzie pojazd – elektrownia od 18 do 41%. Zdecydowane jest zmniejszenie emisji gazów typu NMHC (o 99,21%) i tlenków azotu (o 42,67%). Efekt ten jest częściowo neutralizowany emisją tlenków siarki i pyłów przez konkretne elektrownie

  Najnowsze artykuły

  Samochód elektryczny – co warto wiedzieć

  Samochody elektryczne z roku na rok cieszą się coraz większa popularnością. W dobie konieczności obniżenia emisji CO2, samochody na prąd staja się...

  Najważniejsze wyzwania w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

  Aby samochody elektryczne mogły odnieść w Polsce sukces, potrzebnych jest szereg czynników, które można podzielić na krótko i długoterminowe.

  Korzyści z posiadania prywatnego auta elektrycznego

  Ustawa o elektromobilności (z dn. 11 stycznia 2018) przewiduje szereg zachęt dla wszystkich posiadaczy aut elektrycznych na cele prywatne. Poza rozszerzeniem dostępu...

  Obowiązki w zakresie wprowadzenia autobusów elektrycznych dla transportu publicznego

  USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych opisuje szereg obowiązków jednostek publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

  Podobne artykuły